Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

KOMUNIKAT O UMORZENIU NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA W III KWARTALE 2018 R.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Decyzjami Komendanta Wojewódzki Policji w Bydgoszczy w III kwartale 2018 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa      w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 12.610,50 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset dziesięć zł, 50/100).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 31.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Sylwia Malinowska
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry