Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

KOMUNIKAT O UMORZENIU NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA W IV KWARTALE 2018 R.

Podstawa prawna:  art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Decyzjami Komendanta Wojewódzki Policji w Bydgoszczy w IV kwartale 2018 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa      w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 39.300,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta zł, 00/100).

Metryczka

Data publikacji : 31.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry