Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

KOMUNIKAT O UMORZENIU NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA W I KWARTALE 2019 R.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).


Decyzjami Komendanta Wojewódzki Policji w Bydgoszczy w I kwartale 2019 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 19.475,70 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć zł, 70/100).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 30.04.2019
Data publikacji : 06.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Lasek
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry