Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

KOMUNIKAT O UMORZENIU NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA W IV KWARTALE 2020 R.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

Decyzjami Komendanta Wojewódzki Policji w Bydgoszczy w IV kwartale 2020 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 31.706,15 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset sześć zł, 15/100).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 29.01.2021
Data publikacji : 29.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Lasek
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry