Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

KOMUNIKAT O UMORZENIU NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA W III KWARTALE 2021 R.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).

Decyzjami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w III kwartale 2021 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 19.524,98 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery zł, 98/100).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 15.10.2021
Data modyfikacji : 18.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Lasek
Osoba udostępniająca informację:
Dominik Gręda
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry