Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Inwestycji i Remontów - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Inwestycji i Remontów

  SPIS WYDZIAŁÓW 

 
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Wydział Inwestycji i Remontów

Kontakt z pracownikami Wydziału można uzyskać w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30,
dzwoniąc do sekretariatu pod numer telefonu: 52 588 15 40,

za pośrednictwem fax: 52 588 15 44, e-mail: wir@bg.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres:

 

Wydział Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
ul. Kijowska 5
85-703 Bydgoszcz

 

do góry