Wykaz ewidencji i rejestrów - Wydział Inwestycji i Remontów - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz ewidencji i rejestrów - Wydział Inwestycji i Remontów

  SPIS WYDZIAŁÓW 

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Inwestycji i Remontów

 

Sekretariat:

 • Ewidencja listy obecności funkcjonariuszy Policji wydziału
 • Ewidencja listy obecności pracowników Policji wydziału
 • Ewidencja pieczęci i stempli służbowych będących w użytkowaniu wydziału
 • Ewidencja urlopów policjantów wydziału
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich funkcjonariuszy wydziału
 • Rejestry pomocnicze (tj. książka doręczeń przesyłek miejscowych, rejestr poczty specjalnej i zwykłej)
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Rejestr faktur
 • Rejestr umów
 • Ewidencja nadgodzin
 • Rejestr akt brakowania “BC”
 • Rejestr skierowań badań profilaktycznych
 • Ewidencja sprzętu informatycznego
 • Ewidencja  sprzętu  kwaterunkowego Wydziału Inwestycji iRemontów

Sekcja Nieruchomości:

 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja pozostałych środków trwałych
 • Ewidencja sprzedaży faktur
 • Rejestr decyzji o przydziale lokalu
 • Rejestr decyzji dotyczących pomocy finansowej
 • Rejestr decyzji za brak i remont mieszkania
 • Rejestr decyzji uchylających i postanowień
 • Rejestr wniosków o przydział lokalu

Zespół Wydatków Rzeczowych:

 • Rejestr faktur 
 • Rejestr not księgowych 
 • Ewidencja kosztów zadań w zakresie inwestycji i remontów dla poszczególnych obiektów
 • Ewidencja darowizn finansowych i rzeczowych w ramach działania Wydziału
 • Ewidencja stanu zaangażowania i zapotrzebowania wydatków budżetowych w ramach wydziału
 • Sprawozdawczość budżetowa w ramach Wydziału

Zespół Administracyjno – Gospodarczy:

 • Ewidencja główna sprzętu gospodarczego
 • Ewidencja główna sprzętu ppoż.
 • Rejestr dowodów przychodowo – rozchodowych materiałów remontowych
 • Kartoteki materiałów remontowych

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Sekretariat Wydziału Inwestycji i Remontów wgodzinach 7:30 – 15:30

tel.: 52 588 15 40

 

do góry