Zadania Wydziału Techniki Operacyjnej - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Techniki Operacyjnej

 
Wydział Techniki Operacyjnej realizuje zadania w zakresie:
  1. Wykonywania i eksploatacji środków techniki operacyjnej;
  2. prowadzenia kontroli operacyjnej;
  3. prowadzenia działań maskujących;
  4. wykonywania pułapek operacyjnych;
  5. współpracy z przedstawicielami podmiotów wykonujących działalność telekomunikacyjną oraz innymi instytucjami pozapolicyjnymi;
  6. wykonywania zadań doraźnych, dotyczących adaptacji i kamuflowania sprzętu techniki operacyjnej;
  7. realizacji wniosków o obserwację i o techniczne wsparcie zadań operacyjnych;
  8. realizacja wniosków o ustalenia teleadresowe w trybie niecierpiącym zwłoki.
W skład wydziału wchodzi:

1. Sekcja I. 

2. Sekcja II. 

3. Sekcja III. 

4. Sekcja IV. 

5. Sekcja V.

6. Zespół I.

 

do góry