Zadania Wydziału Techniki Operacyjnej - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Techniki Operacyjnej

 
Wydział Techniki Operacyjnej realizuje zadania w zakresie:
 1. wykonywania i eksploatacji środków techniki operacyjnej;
 2. prowadzenia kontroli operacyjnej;
 3. prowadzenia działań maskujących;
 4. wykonywania pułapek operacyjnych;
 5. współpracy z przedstawicielami podmiotów wykonujących działalność telekomunikacyjną oraz innymi instytucjami pozapolicyjnymi;
 6. wykonywania zadań doraźnych, dotyczących adaptacji i kamuflowania sprzętu techniki operacyjnej;
 7. realizacji wniosków o obserwację;
 8. realizacji wniosków o ustalenia teleadresowe i internetowe.
W skład wydziału wchodzi:
 
 1. Sekcja I
 2. Sekcja II
 3. Zespół III

 

do góry