Zadania Laboratorium Kryminalistycznego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Laboratorium Kryminalistycznego

 
Laboratorium Kryminalistyczne realizuje zadania w zakresie:
 1. wykonywania ekspertyz kryminalistycznych i innych czynności techniczno-kryminali¬stycznych na potrzeby Policji i innych organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości;
 2. pomocy i doradztwa komórkom techniki kryminalistycznej w zakresie wyposażenia w sprzęt i środki techniczne;
 3. prowadzenia szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych techniki kryminalistycznej;
 4. udzielania pomocy, a w razie potrzeby prowadzenia oględzin i innych czynności proceso¬wych dotyczących najpoważniejszych przestępstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 5. prowadzenia kartotek i innych zbiorów kryminalistycznych;
 6. rejestracji śladów w ramach Systemu Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej;
 7. prowadzenia lub udziału w pracach badawczo-wdrożeniowych z zakresu techniki kryminalistycznej;
 8. realizacji współpracy z placówkami naukowo-badawczymi w zakresie wprowadzania nowych technik.
 
 W skład wydziału wchodzi:
 1. Sekcja Chemii.
 2. Sekcja Daktyloskopii i Traseologii.
 3. Sekcja Mechanoskopii i Badań Dokumentów.
 4. Sekcja Technik Audiowizualnych.
 
do góry