Zadania Wydziału do Walki z Korupcją - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału do Walki z Korupcją

 
Wydział do Walki z Korupcją realizuje zadania w zakresie:
  1. rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej;
  2. wypracowywania i wdrażania skutecznych metod w pracy operacyjnej dotyczących zwalczania przestępczości korupcyjnej;
  3. koordynacji i nadzoru czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
  4. organizowania współpracy z organami administracji i kontroli oraz agendami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie województwa w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej;
  5. organizowania współpracy z innymi rodzajami służb Policji oraz organami ścigania;
  6. inspirowania jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego do tworzenia komórek do walki z korupcją;
  7. opracowywania i wdrażania taktyki działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw korupcji;
  8. prowadzenia doskonalenia zawodowego z zakresu problematyki przestępczości korupcyjnej;
  9. analizowania stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, określenia jej specyfiki, obszarów występowania oraz opracowania na tej podstawie kierunków działań wykrywczych;
  10. współdziałania z KGP w sprawach dotyczących realizacji zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wymiany informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzonych czynności operacyjno-wykrywczych oraz przekazywania danych do opracowań i analiz.
do góry