Zadania Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą

 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje zadania w zakresie:

 1. rozpoznawania, analizowania i dokonywania oceny stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą, identyfikowania głównych zagrożeń i wskazywania kierunków działań Policji;
 2. koordynacji i nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi oraz wykrywczymi realizowanymi przez jednostki organizacyjne Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 3. rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej oraz wypracowywania i wdrażania skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej i procesowej;
 4. kontroli realizacji prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz rozpoznania operacyjnego przestępczości gospodarczej przez komendy powiatowe (miejskie) Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 5. koordynacji współdziałania jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie prowadzonych postępowań i rozpoznania przestępczości gospodarczej;
 6. prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach przestępstw gospodarczych zgodnie z właściwością;
 7. kontroli, nadzoru i koordynacji pracy procesowej jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 8. prowadzenia doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych do walki z przestępczością gospodarczą;
 9. organizacji współdziałania z instytucjami kontrolnymi w ujawnianiu i zapobieganiu przestępczości gospodarczej;
 10. współpracy z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji, organami wymiaru sprawiedliwości oraz pozostałymi organami ochrony porządku prawnego w zakresie skutecznej realizacji zadań służbowych.

W skład wydziału wchodzi:

 1. Zespół Dochodzeniowo-Śledczy,
 2. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy,
 3. Zespół do walki z Przestępczością Bankową,
 4. Zespół do spraw Odzyskiwania Mienia,
 5. Zespół do walki z Przestępczością Podatkową,
 6. Zespół do spraw Nadzoru.

 

do góry