Zadania Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji

 
 
Pododdział realizuje zadania w zakresie:
  1. udziału w akcjach i operacjach anty i kontrterrorystycznych;
  2. wspierania Biura Ochrony Rządu podczas zabezpieczeń antyterrorystycznych;
  3. realizacji działań związanych z zatrzymaniem niebezpiecznych, a w szczególności uzbrojonych osób;
  4. podejmowania działań zmierzających do zlokalizowania, usunięcia, transportu i zniszczenia materiałów lub urządzeń wybuchowych oraz zastosowania przedsięwzięć prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bombowym;
  5. wykonywania zadań wymagających wykorzystania specjalnych sił i środków będących w dyspozycji Pododdziału lub konieczności stosowania specjalnej taktyki działania;
  6. utrzymania gotowości bojowej;
  7. wykonania rocznego planu doskonalenia zawodowego zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 Struktura Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji:
  1. Zespół Minersko-Pirotechniczny,
  2. Zespół Bojowy I,
  3. Zespół Bojowy II.
do góry