Zadania Zespołu Prawnego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Zespołu Prawnego

 
Zespół Prawny realizuje zadania w zakresie:
  1. świadczenia pomocy prawnej, a w szczególności udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania projektów aktów prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami;
  2. badania zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych i przedstawiania wniosków co do sposobu ich załatwiania;
  3. opiniowania umów nietypowych i wzorów umów typowych oraz innych aktów praw­nych, z którymi wiążą się zobowiązania lub prawa majątkowe;
  4. opiniowania aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Komendanta Wojewódzkie­go Policji;
  5. dokonywania interpretacji przepisów prawnych mających stanowić podstawę decyzji podejmowanych przez kierownictwo Komendy;
  6. bieżącego doradztwa prawnego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji;
  7. udzielania informacji o aktualnym stanie i zakresie obowiązywania aktów prawnych dotyczących Policji.
 
do góry