Zadania Jednoosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Jednoosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego

 
Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego realizuje zadania w zakresie:
  1. systematycznej oceny kontroli zarządczej;
  2. czynności doradczych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji i przedstawiania wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Komendy;
  3. przygotowanie planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy ryzyka;
  4. przedstawiania w ramach sprawozdania rocznego, wyników z wykonania planu rocznego audytu wewnętrznego;
  5. monitorowania wszelkich zmian przepisów (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i decyzji) mających wpływ na bieżącą działalność Komendy;
  6. wnioskowania o przeprowadzenie audytu wewnętrznego poza planem, w sytuacji kiedy zmiany w obowiązującym prawie lub nowe zadania stawiane Komendzie mogą obszarom jej działania uważanym dotychczas za bezpieczne, nadać charakter wysokiego ryzyka;
  7. informowania Komendanta Wojewódzkiego Policji w przypadku dostrzeżenia,
  8. w ramach przeprowadzonego audytu wewnętrznego, znamion czynów, które kwalifikują się do wszczęcia postępowania w zakresie dyscypliny finansów publicznych, postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

 

do góry