Wykaz ewidencji i rejestrów - Sekcja Psychologów - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz ewidencji i rejestrów - Sekcja Psychologów

  SPIS WYDZIAŁÓW 

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Sekcja Psychologów

 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – 2 szt.;
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 • Rejestr kandydatów do służby w Policji;
 • Skorowidz do rejestru kandydatów do służby w Policji;
 • Rejestr policjantów ubiegających się o podjęcie służby na określonych stanowiskach lub komórkach organizacyjnych jednostek Policji;
 • Rejestr kandydatów poddawanych procedurze kwalifikacyjnej na misje pokojowe i innego typu rozmowy kwalifikacyjne.
 • Rejestr działalności szkoleniowej;
 • Rejestr udzielonej przez psychologa policyjnego pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych.
 • Rejestr pierwszej pomocy emocjonalnej
 • Rejestr policjantów lub pracowników, którym udzielono porady psychologicznej, wobec których podjęto interwencję kryzysową lub prowadzono psychoterapię
 • Rejestr wykonanych zadań z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi

Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Bydgoszczy

Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Bydgoszczy tel. (52) 588-15-20

 

do góry