Wykaz rejestrów i eweidencji - Wydział Kontroli - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz rejestrów i eweidencji - Wydział Kontroli

  SPIS WYDZIAŁÓW 

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Kontroli

 • dziennik korespondencyjny do pism jawnych
 • dziennik korespondencyjny do pism zastrzeżonych
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • rejestr przesyłek nadanych, poleconych, zwykłych
 • rejestr przesyłek wydanych
 • rejestr brakowania akt
 • ewidencja listy obecności funkcjonariuszy Wydziału
 • ewidencja listy obecności pracowników Wydziału
 • zbiór kart ewidencyjnych czasu pracy dotycząca pracowników policji
 • ewidencja urlopów policjantów Wydziału
 • ewidencja wniosków urlopowych pracowników Wydziału
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • ewidencja zwolnień lekarskich funkcjonariuszy Wydziału
 • rejestr wypisywanych delegacji służbowych
 • ewidencja pieczęci i stempli służbowych będących w użytkowaniu Wydziału
 • książka ewidencji kluczy
 • rozkazy i komunikaty personalne dotyczące policjantów i pracowników Wydziału
 • książka wydania broni służbowej wraz z wykazem przydzielonej broni dotycząca policjantów wydziału
 • ewidencja skierowań na badania lekarskie policjantów i pracowników Wydziału
 • Rejestr kontroli służby oraz przeprowadzanych badań stanu trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy
 • Rejestr Skarg i Wniosków
 • Rejestr Przyjęć Interesantów 

 

Naczelnik Wydziału Kontroli

Wydział Kontroli - sekretariat 
godz. 7.30-15.30 

tel. (52) 525 50 40

 

do góry