Wykaz rejestrów i ewidencji - Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  SPIS WYDZIAŁÓW 

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  • Dziennik podawczy
  • Podstawowy dziennik e-Dok
  • Rejestr spraw wyłączonych  z e-Dok
  • Ewidencja główna archiwum KWP w Bydgoszczy
  • Rejestr przepisów
  • Ewidencja wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego w wew. służbie ochrony KWP w Bydgoszczy

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych - sekretariat
7.30-15.30

tel. 52 5881230

 

 

 

do góry