Wykaz ewidencji i rejestrów - Sztab Policji - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz ewidencji i rejestrów - Sztab Policji

  SPIS WYDZIAŁÓW 

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Sztab Policji

 • e-Dok – Elektroniczny System Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników,
 • PRIM – Policyjny Rejestr Imprez Masowych,
 • SESPol – System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji – sprawozdania związane z:
  • imprezami masowymi,
  • zgromadzeniami publicznymi,
  • operacjami policyjnymi,
  • katastrofami naturalnymi,
  • ćwiczeniami,
  • alarmami szkoleniowymi,
  • negocjacjami policyjnymi, 
  • działaniami minersko-pirotechnicznymi.
 • Ewidencja wejść i wyjść w strefie bezpieczeństwa 
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Karty ewidencji czasu pracy pracowników cywilnych Policji
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka wydawania broni służbowej z wykazem przydzielonej broni
 • Listy obecności policjantów
 • Listy obecności pracowników cywilnych
 • Plan alarmowania
 • Wykaz danych adresowo-telefonicznych funkcjonariuszy i pracowników KWP w Bydgoszczy
 • Rejestr skierowań na badania profilaktyczne, ewidencja skierowań
 • Wnioski o urlopy pracowników cywilnych, raporty funkcjonariuszy,karty rejestru urlopów
 • Opienie służbowe
 • Oceny okresowe
 • Rozkazy personalne
 • Wnioski personalne
 • Zakresy obowiązków
 • Grafiki służby policjantów i pracowników cywilnych
 • Wykaz terminów szkoleń z zakresu BHP policjantów i pracowników cywilnych

Naczelnik Sztabu Policji

Sztab Policji - sekretariat, godz. 7.30-15.30

tel. 52 588 13 30

 

 

do góry