Wykaz ewidencji i rejestrów - Wydział Prewencji - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz ewidencji i rejestrów - Wydział Prewencji

  SPIS WYDZIAŁÓW

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Prewencji

Aktualny wykaz:
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • książka ewidencji kluczy,
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (informatyka, łączność),
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (kulturalno - oświatowy),
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (kwaterunek),
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (mundurowy),
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (ppoż),
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (technika biurowa),
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (technika policyjna),
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (sprzęt uzbrojenia),
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (żywnościowy),
 • książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku,
 • książka wydania broni z pododdziału,
 • rejestr akt brakowanych,
 • zeszyt korzystania z samochodu służbowego Wydziału Prewencji,
 • zeszyt odpraw
 • ewidencja książeczek psów służbowych Policji województwa kujawsko -pomorskiego
 • ewidencja badań profilaktycznych,
 • zeszyt ds. p. poż.
Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy Wydział Prewencji – sekretariat
7.30–15.30,
tel. 52 588 12 90

do góry