Wykaz ewidencji i rejestrów - Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz ewidencji i rejestrów - Wydział Ruchu Drogowego

  SPIS WYDZIAŁÓW 

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Ruchu Drogowego

 • podstawowy dziennik korespondencyjny do pism jawnych
 • zeszyt sprawdzeń zewnętrznych
 • ewidencja listy obecności funkcjonariuszy policji wydziału
 • ewidencja listy obecności pracowników policji wydziału
 • ewidencja pieczęci i stempli służbowych będących w użytkowaniu wydziału
 • ewidencja urlopów policjantów wydziału
 • ewidencja wniosków urlopowych pracowników wydziału
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • ewidencja zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników wydziału
 • rejestry pomocnicze (tj. książka doręczeń przesyłek miejscowych, rejestr poczty specjalnej i zwykłej)
 • rejestr wypisywanych delegacji służbowych
 • książka ewidencji kluczy
 • rejestr brakowania akt, kategoria „BC”,
 • skorowidz z danymi pracowników Wydziału Ruchu Drogowego,
 • zeszyt korzystania z samochodów służbowych ,
 • zeszyt odpraw
 • książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • książka wydania broni

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Wydział Ruchu Drogowego – sekretariat 7:30 – 15:30

tel. 52 525 53 90

 

do góry