Wykaz ewidencji i rejestrów - Laboratorium Kryminalistyczne - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz ewidencji i rejestrów - Laboratorium Kryminalistyczne

  SPIS WYDZIAŁÓW 

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Laboratorium Kryminalistyczne

 • Ewidencja wyjść służbowych w godzinach służbowych
 • Karta rejestru zwolnień lekarskich
 • Lista obecności policjantów wraz z ewidencją kluczy
 • Lista obecności  pracowników cywilnych Policji wraz z ewidencją kluczy
 • Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Rejestr akt brakowanych kat. BC
 • Książka ewidencji materiałów do badań
 • Rejestr dokumentów przekazanych do archiwum
 • Ewidencja not obciążeniowych LK
 • Rejestr pomocniczy „Książka doręczeń przesyłek miejscowych”
 • Rejestr skierowań na badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne
 • Ewidencja pieczęci służbowych

Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego

Sekretariat,
godz. 7:30-15:30, 

tel. (52) 588 10 94

 

do góry