Wydział ewidencji i rejestrów - Wydział do Walki z Korupcją - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział ewidencji i rejestrów - Wydział do Walki z Korupcją

  SPIS WYDZIAŁÓW 

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostepnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział do Walki z Korupcją

 

 • Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych tzw. „DZIENNIK MATKA”
 • Dzienniki korespondencyjne do pism jawnych;
 • Dzienniki podawcze do pism jawnych;
 • Dzienniki korespondencyjne do pism zastrzeżonych;
 • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów do pism zastrzeżonych;
 • Dziennik przepisów KGP i KWP;
 • Rejestr akt brakowanych kat. „BC”;
 • Książka dowodów rzeczowych;
 • Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu;
 • Rejestr śledztw i dochodzeń;
 • Rejestr usuniętych rekordów z bazy KSIP;
 • Książka służby konwojowej;
 • Książka kontroli osób zatrzymanych;
 • Rejestr postępowań sprawdzających;
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych;
 • Ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich;
 • Ewidencja podróży służbowych;
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 • Książka ewidencji kluczy;
 • Zeszyt odpraw;
 • Książka dyspozytora; 
 • Ewidencja terminów badań profilaktycznych;
 • Zeszyt ewidencji dni wolnych za nadgodziny służbowe;
 • Rejestr upoważnień do nadawania i odbierania przesyłek; 
 • Książka wydania broni;
 • Książka depozytu broni;
 • Książka nadzoru nad bronią;
 • Rejestry teczek operacyjnych;
 • Dziennik stanowiska komputerowego ODN;
 • Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych.
Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją KWP w Bydgoszczy Sekretariat Wydziału
w. z Korupcją KWP
 Bydgoszczy w godzinach 7:30 – 15:30
tel.: 52 588 13 00

 

do góry