Wykaz ewidencji i rejestrów - Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

  SPIS WYDZIAŁÓW 

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

  • rejestr wszczętych postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego,
  • rejestr zawartych umów,
  • rejestr wpływających ofert

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych - godz. 7.30-15.30

 

 

 

do góry