Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Postępowań Administracyjnych

  SPIS WYDZIAŁÓW 

 
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

 

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy

Dyżury przyjęć interesantów: w poniedziałki, wtorki, piątki – w godz. od 9.00 do 14.00, w czwartki od godz. 9.00 do godz. 17.00.

Sekcja Pozwoleń na Broń
- postępowania w sprawach pozwoleń na broń
• (52) 525-54-28 • (52) 525-54-23 • (52) 525-54-24 • 
• (52) 525-54-25 • (52) 525-54-33 • (52) 588-13-95 •
Pozwolenia na broń

Zespół do Spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców oraz Ochrony Osób i Mienia
- postępowania w sprawach licencji pracownika ochrony fizycznej, zabezpieczenia technicznego oraz licencji detektywa

(52) 525-54-29 (52) 588-13-87
(52) 588-13-89 (52) 525-54-32
Licencja detektywa
Ochrona osób i mienia

Zespół do Spraw Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych
- kontrole specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (sufo)

(52) 588-13-88
(52) 525-54-30
Obiekty obowiązkowo chronione

Sekretariat

(52) 525-54-20

do góry