Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział do Walki z Przestepczością Gospodarczą

  SPIS WYDZIAŁÓW 

 
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

 
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy realizuje sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjno-Biurową, wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 16.09.2008 r. wraz z Decyzją nr 345/2013 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie wprowadzania szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy. Wydział dw. Z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy przyjmuje sprawy kierowane pisemnie, przesyłane za pomocą faxu (52) 525-55-77 i poczty elektronicznej.
 
Zgodnie z obowiązującym w Wydziale obiegiem korespondencji, każde wpływające pismo w pierwszej kolejności jest rejestrowane poprzez nadanie numeru sprawy. Następnie Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy przegląda sprawę, wpisuje dyspozycje odnośnie sposobu jej załatwienia i przydzielenia jej pracownikowi odpowiedzialnemu merytorycznie za jej załatwienie. Powyższa dekretacja opatrzona jest datą oraz podpisem Naczelnika wydziału.

Korespondencję przejrzaną i zwrócona przez Naczelnika, pracownik sekretariatu wydziału dzieli zgodnie z dyspozycjami.

do góry