Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Komunikacji Społecznej - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Komunikacji Społecznej

 SPIS WYDZIAŁÓW 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

 

 Wydział Komunikacji Społecznej

Wszystkie sprawy przyjmowane przez Wydział Komunikacji Społecznej, załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, w oparciu o następujące ustawy: Ustawa o Policji z dn. 6 kwietnia 1990 r., Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001r. oraz Ustawa Prawo prasowe z dn. 26 stycznia 1984 r. z późn. zm. oraz przepisami prawa wewnętrznego. Szczegółowy wykaz zadań Wydziału Prezydialnego przedstawiono na stronie  BIP KWP w Bydgoszczy, w zakładce: Struktura organizacyjna/Wydział Komunikacji Społecznej.

Wydział Komunikacji Społecznej przyjmuje sprawy kierowane pisemnie, przesyłane za pomocą poczty tradycyjnej, faksu pod numerem (052) 525-55-81 lub poczty elektronicznej, na adres:

 wks@bg.policja.gov.pl

Sprawy załatwiane są według kolejności  wpływu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

do góry