Przyjmowanie i załatwianie spraw - Sekcja Psychologów - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Sekcja Psychologów

 SPIS WYDZIAŁÓW 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy

Psycholodzy Sekcji realizują zadania na terenie garnizonu kujawsko-pomorskiego. Pełnią służbę w KWP w Bydgoszczy. Wszystkie sprawy przyjmowane są przez Kierownika Sekcji a następnie zlecane do wykonania psychologom pełniącym służbę/pracującym w następujących obszarach:

  • Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi – sprawy związane z prowadzeniem  dobru zewnętrznego do służby w Policji i doboru wewnętrznego – na określone stanowiska służbowe, szkoleń z zakresu zarządzania,
  • Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji - sprawy związane ze sprawowaniem  opieki psychologicznej nad policjantami, pracownikami Policji, przydzielane zgodnie z rejonizacją oraz  szkoleń z zakresu psychoprofilaktyki,
  • Psychologii Policyjnej Stosowanej- sprawy związane z zastosowaniem psychologii w służbie kryminalnej i prewencyjnej.

 

do góry