Przyjmowanie i załatwianie spraw - Oddział Prewencji w Bydgoszczy - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Oddział Prewencji w Bydgoszczy

 SPIS WYDZIAŁÓW 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Oddział Prewencji w Bydgoszczy

Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących policjantów Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy realizowane jest przez Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy podległy Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy. Dodatkowo istnieje możliwość złożenia skargi bezpośrednio do Dowódcy OPP lub jego Zastępców, a w czasie ich nieobecności  do policjantów nadzorujących służbę, którzy po przyjęciu skargi prześlą ją do Wydział Kontroli KWP  w Bydgoszczy.

do góry