Archiwum ogłoszeń publikowanych w 2021 roku

Informacja z Wydziału Zaopatrzenia z dnia 04.08.2021 r.

Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego.

Zakres: Sprzęt i wypo­saże­nie kwa­ter­mi­strzo­wskie

Komórka ooganizacyjna: Wydział Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy

Osoby odpowiedzialne:  kom. Beata Kukier tel. 47 751 56 32 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00)

Tryb: nieodpłatne przekazanie/darowizna

Termin zbycia: do dnia 10.08.2021 r.

Wykazy w plikach do pobrania.

 

OGŁOSZENIE o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004 z późn. zm.) informuję, że posiada zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania lub dokonania darowizny uprawnionym podmiotom.

  1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 ww.Rozporządzenia.
  2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia.
  3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy powinien zawierać dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004 z późn. zm.)

Jednostki zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia 10.08.2021 r. pisemnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolski 7

85-090 Bydgoszcz

e-mail: wz@bg.policja.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela kom. Beata Kukier tel. 47 751 56 32 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 04.08.2021
Data publikacji : 04.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Zalska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry