SZPiFP-74-19 - Zamówienia na usługi społeczne - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia na usługi społeczne

SZPiFP-74-19

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy PowiatowejPolicji w Golubiu-Dobrzyniu oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/230878 .

 

 

 

Zamawiający w zakresie:
1. pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl .
2. pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.

Metryczka

Data publikacji : 06.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jagoda Meller Zamówienia Publiczne
Osoba modyfikująca informację:
do góry