SZPiFP-95-19 - Zamówienia na usługi społeczne - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia na usługi społeczne

SZPiFP-95-19

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żninie oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/246716

Zamawiający w zakresie:
1. pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl .
2. pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.

Metryczka

Data publikacji : 07.08.2019
Data modyfikacji : 07.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marlena Dąbek Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Marlena Dąbek
do góry