Dane teleadresowe - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

85-090 Bydgoszcz 
al. Powstańców Wielkopolskich 7

REGON: 09 1362 152
NIP: 554-031-29-93

 www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

JEDNOSTKI  POLICJI GARNIZONU KUJAWSKO-POMORSKIEGOSekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
tel. 52 525 50 10
fax 52 525 50 17
e-mail: sekretariat-komendanta@bg.policja.gov.pl

Sekretariat Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
tel. 52 525 50 14
fax 52 525 50 33
e-mail: sekretariat-zastepcow@bg.policja.gov.pl

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
tel. 52 525 50 14
fax 52 525 50 33
e-mail: sekretariat-zastepcow@bg.policja.gov.pl

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewodzkiego Policji w Bydgoszczy
tel. 52 525 50 16
fax 52 525 50 15
e-mail: sekretariat-logistyka@bg.policja.gov.pl


Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy
tel. 52 525 53 50 
fax 52 525 55 78
fax 52 525 53 78
e-mail: opp@bg.policja.gov.pl

Wydział Kryminalny

tel.: 52 525 53 00
fax 52 525 55 83
e-mail: kryminalny@bg.policja.gov.pl

Wydział Wywiadu Kryminalnego

tel.: 52 588 17 00
fax 52 588 17 20

Wydział dw. z Cyberprzestępczością

tel.: 52 588 13 00
fax 52 588 18 17
e-mail: cyber@bg.policja.gov.pl

Wydział Techniki Operacyjnej Dane zastrzeżone.
Laboratorium Kryminalistyczne tel. 52 588 10 90
fax 52 525 55 84
e-mail: laboratorium@bg.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą tel. 52 525 54 00
fax 52 525 55 77
e-mail: pg@bg.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Korupcją

tel. 52 588 13 00
fax 52 588 13 10
e-mail: korupcja@bg.policja.gov.pl

Wydział Prewencji tel. 52 588 12 90
fax 52 525 55 86
e-mail: naczelnik-wp@bg.policja.gov.pl
Wydział Ruchu Drogowego

tel. 52 525 53 90
fax 52 525 55 87
e-mail: wrd-kwp@bg.policja.gov.pl

Wydział Konwojowy tel. 52 525 52 00
fax 52 525 52 04
e-mail: konwojowy@bg.policja.gov.pl
Sztab Policji INFOLINIA 800 460 021
tel. 52 588 13 30
fax 52 588 13 32
e-mail: dyzurny-kwp@bg.policja.gov.pl
Wydział Postępowań
Administracyjnych

tel. 52 525 54 20
fax 52 525 54 19
e-mail: wpa@bg.policja.gov.pl

Wydział Kontroli tel. 52 525 50 40
e-mail: naczelnik-wkon@bg.policja.gov.pl
Zespół do Spraw Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
tel. 52 525 50 45
fax 52 525 55 74
e-mail: bhp@bg.policja.gov.pl
Zespół Prawny tel. 52 525 50 19
Wydział Kadr i Szkolenia tel. 52 525 54 40
fax 52 525 55 89
e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl
Wydział Komunikacji Społecznej

tel. 52 588 13 90
fax 52 525 55 81
e-mail: wks@bg.policja.gov.pl

Sekcja Psychologów

tel. 52 588 15 22
e-mail: psycholog@bg.policja.gov.pl

Wydział Finansów

tel. 52 525 53 40
fax 52 525 55 94

Wydział Transportu tel. 52 588 14 90
fax 52 525 55 72
e-mail: transport@bg.policja.gov.pl
Wydział Zaopatrzenia

tel. 52 588 15 90
fax 52 525 55 95
e-mail: wz@bg.policja.gov.pl

Wydział Inwestycji i Remontów tel. 52 588 15 40
fax 52 588 15 44
e-mail: wir@bg.policja.gov.pl
Wydział Łączności i Informatyki

tel. 52 525 55 00
fax 52 525 55 70
e-mail: informatyka@bg.policja.gov.pl

Wydział ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
tel. 52 588 12 30
fax 52 588 12 38
e-mail: woin@bg.policja.gov.pl
Sekcja Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych

Zamówienia Publiczne
tel. 52 525 53 20
fax 52 525 53 19
e-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl

Fundusze Pomocowe
tel. 52 525 52 30
fax 52 525 52 29
e-mail: fp@bg.policja.gov.pl

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji Dane zastrzeżone.
Zespół Prasowy

tel. 52 588 13 44
fax 52 525 55 79
e-mail: rzecznik@bg.policja.gov.pl
więcej informacji

Pełnomocnik Komendanta
Wojewódzkiego Policji
ds. Ochrony Praw Człowieka
tel. 52 525 54 26
e-mail: anna.frencel@bg.policja.gov.pl
Niezależne Samorządne Związki
Zawodowe Policjantów

tel. 52 525 50 21
fax 52 525 50 23

Stanowisko Samodzielne ds. Audytu Wewnętrznego tel. 52 525 50 25
e-mail: audytor@bg.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2007
Data modyfikacji : 14.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Maciej Daszkiewicz, Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry