Dane teleadresowe - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

85-090 Bydgoszcz 
al. Powstańców Wielkopolskich 7

REGON: 09 1362 152
NIP: 554-031-29-93

 www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

JEDNOSTKI  POLICJI GARNIZONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Następuje zmiana numerów telefonów do Komend Policji w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast obecnego numeru kierunkowego np. 52, 54, 56 należy wybierać prefiks 47 który jest wyróżnikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie pełen siedmiocyfrowy numer resortowy. Planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne. Dlatego dla Państwa wygody, podajemy podwójną numerację telefonów.

Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

tel. 47 751 50 10
fax 47 751 50 17
tel. 52 525 50 10
fax 52 525 50 17
e-mail: sekretariat-komendanta@bg.policja.gov.pl

Sekretariat Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
tel. 47 751 50 14
fax 47 751 50 33
tel. 52 525 50 14
fax 52 525 50 33
e-mail: sekretariat-zastepcow@bg.policja.gov.pl

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
tel. 47 751 50 14
fax 47 751 50 33
tel. 52 525 50 14
fax 52 525 50 33
e-mail: sekretariat-zastepcow@bg.policja.gov.pl

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewodzkiego Policji w Bydgoszczy
tel. 47 751 50 16
fax 47 751 50 15
tel. 52 525 50 16
fax 52 525 50 15
e-mail: sekretariat-logistyka@bg.policja.gov.pl


Kontakt Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
tel. 47 751 39 42 
tel. 52 341 39 42 
dodatkowy numer Dyżurnego: 515 031 251


 

Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy
tel. 47 751 53 50
fax 47 751 55 78
fax 47 751 53 78
tel. 52 525 53 50
fax 52 525 55 78
fax 52 525 53 78
e-mail: opp@bg.policja.gov.pl

Wydział Kryminalny

tel.: 47 751 53 00
fax 47 751 55 83
tel.: 52 525 53 00
fax 52 525 55 83
e-mail: kryminalny@bg.policja.gov.pl

Wydział Wywiadu Kryminalnego

tel.: 47 751 17 00
fax 47 751 17 20
tel.: 52 588 17 00
fax 52 588 17 20

Wydział dw. z Cyberprzestępczością

tel.: 47 751 13 00
fax 47 751 18 17
tel.: 52 588 13 00
fax 52 588 18 17
e-mail: cyber@bg.policja.gov.pl

Wydział Techniki Operacyjnej Dane zastrzeżone.
Laboratorium Kryminalistyczne tel. 47 751 10 90
fax 47 751 55 84
tel. 52 588 10 90
fax 52 525 55 84
e-mail: laboratorium@bg.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą tel. 47 751 54 00
fax 47 751 55 77
tel. 52 525 54 00
fax 52 525 55 77
e-mail: pg@bg.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Korupcją

tel. 47 751 13 00
fax 47 751 13 10
tel. 52 588 13 00
fax 52 588 13 10
e-mail: korupcja@bg.policja.gov.pl

Wydział Prewencji tel. 47 751 12 90
fax 47 751 55 86
tel. 52 588 12 90
fax 52 525 55 86
e-mail: naczelnik-wp@bg.policja.gov.pl
Wydział Ruchu Drogowego

tel. 47 751 53 90
fax 47 751 55 87
tel. 52 525 53 90
fax 52 525 55 87
e-mail: wrd-kwp@bg.policja.gov.pl

Wydział Konwojowy tel. 47 751 52 00
fax 47 525 52 04
tel. 52 525 52 00
fax 52 525 52 04
e-mail: konwojowy@bg.policja.gov.pl
Sztab Policji Kontakt Dyżurny KWP 52 341 39 42
Kontakt Dyżurny KWP 47 751 39 42
Dodatkowy numer Dyżurnego: 515 031 251
tel. 47 751 13 30
fax 47 751 13 32
tel. 52 588 13 30
fax 52 588 13 32
e-mail: dyzurny-kwp@bg.policja.gov.pl
Wydział Postępowań
Administracyjnych

tel. 47 751 54 20
fax 47 751 54 19
tel. 52 525 54 20
fax 52 525 54 19
e-mail: wpa@bg.policja.gov.pl

Wydział Kontroli tel. 47 751 50 40
tel. 52 525 50 40
e-mail: naczelnik-wkon@bg.policja.gov.pl
Zespół do Spraw Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
tel. 47 751 50 45
fax 47 751 55 74
tel. 52 525 50 45
fax 52 525 55 74
e-mail: bhp@bg.policja.gov.pl
Zespół Prawny tel. 47 751 50 19
tel. 52 525 50 19
Wydział Kadr i Szkolenia tel. 47 751 54 40
fax 47 751 55 89
tel. 52 525 54 40
fax 52 525 55 89
e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl
Wydział Komunikacji Społecznej

tel. 47 751 13 90
fax 47 751 55 81
tel. 52 588 13 90
fax 52 525 55 81
e-mail: wks@bg.policja.gov.pl

Sekcja Psychologów

tel. 47 751 15 22
tel. 52 588 15 22
e-mail: psycholog@bg.policja.gov.pl

Wydział Finansów

tel. 47 751 53 40
fax 47 751 55 94
tel. 52 525 53 40
fax 52 525 55 94

Wydział Transportu tel. 47 751 14 90
fax 47 751 55 72
tel. 52 588 14 90
fax 52 525 55 72
e-mail: transport@bg.policja.gov.pl
Wydział Zaopatrzenia

tel. 47 751 15 90
fax 47 751 55 95
tel. 52 588 15 90
fax 52 525 55 95
e-mail: wz@bg.policja.gov.pl

Wydział Inwestycji i Remontów tel. 47 751 15 40
fax 47 751 15 44
tel. 52 588 15 40
fax 52 588 15 44
e-mail: wir@bg.policja.gov.pl
Wydział Łączności i Informatyki

tel. 47 751 55 00
fax 47 751 55 70
tel. 52 525 55 00
fax 52 525 55 70
e-mail: informatyka@bg.policja.gov.pl

Wydział ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
tel. 47 751 12 30
fax 47 751 12 38
tel. 52 588 12 30
fax 52 588 12 38
e-mail: woin@bg.policja.gov.pl
Sekcja Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych

Zamówienia Publiczne

tel. 47 751 53 20
fax 47 751 53 19
tel. 52 525 53 20
fax 52 525 53 19
e-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl

Fundusze Pomocowe

tel. 47 751 52 30
fax 47 751 52 29
tel. 52 525 52 30
fax 52 525 52 29
e-mail: fp@bg.policja.gov.pl

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji Dane zastrzeżone.
Zespół Prasowy

tel. 47 751 13 44
fax 47 751 55 79
tel. 52 588 13 44
fax 52 525 55 79
e-mail: rzecznik@bg.policja.gov.pl
więcej informacji

Pełnomocnik Komendanta
Wojewódzkiego Policji
ds. Ochrony Praw Człowieka
tel. 47 751 54 26
tel. 52 525 54 26
e-mail: anna.frencel@bg.policja.gov.pl
Niezależne Samorządne Związki
Zawodowe Policjantów

tel. 47 751 50 21
fax 47 751 50 23
tel. 52 525 50 21
fax 52 525 50 23

Stanowisko Samodzielne ds. Audytu Wewnętrznego tel. 47 751 50 25
tel. 52 525 50 25
e-mail: audytor@bg.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2007
Data modyfikacji : 31.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Maciej Daszkiewicz, Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry