Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 02.06.2020, serwis aktualizowany: 29.05.2020 o godzinie: 11:53

Menu przedmiotowe

Strona główna

WITAMY NA STRONIE  PODMIOTOWEJ
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
W BYDGOSZCZY
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

85-090 Bydgoszcz 
al. Powstańców Wielkopolskich 7


REGON: 09 1362 152
NIP: 554-031-29-93

Dane teleadresowe

 

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową na adres:

Zespół ds.  Doboru i Rezerwy Kadrowej
Wydziału Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wlk. 7
85-090 Bydgoszcz z dopiskiem  - kandydat do służby w Policji

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania,  zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.  

Przyjmowanie interesantów w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Wizytę umówić można w sekretariacie Wydziału Postępowań Administracyjnych pod numerem telefonu: 47 751 54 20. Wizyty umawiane są z wyprzedzeniem na kolejne dwa tygodnie. Jednocześnie z uwagi na ogłoszony stan epidemii z powodu COVID-19 przyjęcia interesantów ograniczone zostały wyłącznie do spraw wymagających szczególnie pilnego załatwienia lub wymagających osobistego stawiennictwa w organie Policji. W sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa zaleca się formę korespondencyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Uwaga! Ważne dla osób, które chcą złożyć skargę lub wniosek.

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem wirusem 2019-NocV (koronawirus) skargi i wnioski do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy proszę składać telefonicznie! pod numerami telefonów:

  • sekretariat Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy tel. 47 751 50 40
  • lub 47 751 50 43, 47 751 50 52, 47 751 50 48 

bądź drogą elektroniczną na adres: skarga@bg.policja.gov.pl.

Każda skarga lub wniosek przekazane w powyższy sposób zostaną rozpatrzone tak samo, jak te składane osobiście.


 

  Baner Przyjazna Policja

 

Baner Rekrutacja do służby w Policji

 

Baner Pozwolenia na broń

do góry