Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 09.04.2020, serwis aktualizowany: 03.04.2020 o godzinie: 18:59

Menu przedmiotowe

Strona główna

WITAMY NA STRONIE  PODMIOTOWEJ
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
W BYDGOSZCZY
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

85-090 Bydgoszcz 
al. Powstańców Wielkopolskich 7


REGON: 09 1362 152
NIP: 554-031-29-93

Dane teleadresowe

 

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową na adres:

Zespół ds.  Doboru i Rezerwy Kadrowej
Wydziału Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wlk. 7
85-090 Bydgoszcz z dopiskiem  - kandydat do służby w Policji

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania,  zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

I N F O R M A C J A

             W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 informuję, że w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy wszystkie sprawy realizowanie są korespondencyjnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (platforma e-puap), poza wyjątkami wymagającymi osobistej obecności interesanta w organie Policji.

          W przypadku sprawy wymagającej osobistej obecności należy wcześniej telefonicznie skontaktować się z pracownikami wydziału w celu umówienia terminu stawienia się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Uwaga! Ważne dla osób, które chcą złożyć skargę lub wniosek.

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem wirusem 2019-NocV (koronawirus) skargi i wnioski do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy proszę składać telefonicznie! pod numerami telefonów:

  • sekretariat Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy tel. (52) 525 50 40 - 47 751 50 40
  • lub (52) 525 50 43, (52) 525 50 52, (52) 525 50 48, 47 751 50 43, 47 751 50 52, 47 751 50 48 

bądź drogą elektroniczną na adres: skarga@bg.policja.gov.pl.

Każda skarga lub wniosek przekazane w powyższy sposób zostaną rozpatrzone tak samo, jak te składane osobiście.


 

  Baner Przyjazna Policja

 

Baner Rekrutacja do służby w Policji

 

Baner Pozwolenia na broń

do góry