Ewidencje i rejestry

Wydział Inwestycji i Remontów - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Inwestycji i Remontów

 

Sekretariat:

 • Ewidencja listy obecności funkcjonariuszy Policji wydziału
 • Ewidencja listy obecności pracowników Policji wydziału
 • Ewidencja pieczęci i stempli służbowych będących w użytkowaniu wydziału
 • Ewidencja urlopów policjantów i pracowników wydziału
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników wydziału
 • Ewidencja nadgodzin
 • Ewidencja skierowań badań profilaktycznych
 • Ewidencja sprzętu informatycznego
 • Ewidencja  sprzętu  kwaterunkowego Wydziału Inwestycji i Remontów
 • Książka ewidencji kluczy
 • Rejestry pomocnicze (tj. książka doręczeń przesyłek miejscowych, rejestr poczty specjalnej i zwykłej, tymczasowy rejestr korespondencji)
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr faktur
 • Rejestr umów
 • Rejestr akt brakowania “BC”
 • Rejestr wyjazdów służbowych
 • Rejestr not księgowych

Sekcja Nieruchomości:

 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja pozostałych środków trwałych
 • Rejestr decyzji o przydziale lokalu
 • Rejestr decyzji dotyczących pomocy finansowej
 • Rejestr decyzji za brak i remont mieszkania
 • Rejestr decyzji uchylających i postanowień
 • Rejestr wniosków o przydział lokalu

Zespół Wydatków Rzeczowych:

 • Ewidencja kosztów zadań w zakresie inwestycji i remontów dla poszczególnych obiektów
 • Ewidencja darowizn finansowych i rzeczowych w ramach działania Wydziału
 • Ewidencja stanu zaangażowania i zapotrzebowania wydatków budżetowych w ramach wydziału
 • Sprawozdawczość budżetowa w ramach Wydziału
 • Rejestr faktur
 • Ewidencja kosztów eksploatacyjnych utrzymania nieruchomości poniesionych na rzecz ZER MSWiA

Zespół Administracyjno – Gospodarczy:

 • Ewidencja główna sprzętu gospodarczego
 • Ewidencja główna sprzętu  p.poż.
 • Ewidencja dowodów przychodowo – rozchodowych materiałów remontowych
 • Ewidencja dyżurów domowych hydraulików i elektryków
 • Kartoteki materiałów remontowych
 • Rejestr faktur

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Sekretariat
Wydziału Inwestycji i Remontów w godzinach
7:30 – 15:30

tel.: 47 751 15 40

 

Metryczka

Data wytworzenia : 15.05.2017
Data publikacji : 15.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Inwestycji i Remontów
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry