Ewidencje i rejestry

Wydział Zaopatrzenia - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Zaopatrzenia

 • Dziennik ewidencji kluczy
 • Ewidencja listy obecności funkcjonariuszy policji wydziału
 • Ewidencja listy obecności pracowników policji wydziału
 • Ewidencja pieczęci i stempli służbowych będących w użytkowaniu wydziału
 • Ewidencja urlopów policjantów wydziału
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich funkcjonariuszy wydziału
 • Rejestry pomocnicze (tj. książka doręczeń przesyłek miejscowych, rejestr poczty specjalnej i zwykłej)
 • Rejestr wypisywanych delegacji służbowych
 • Rejestr faktur
 • Książka ewidencji kluczy
 • Rejestr faktur (sprzedaż VAT)
 • Ewidencja sprzedaży VAT
 • Rejestr not księgowych
 • Rejestr wydatków Wydziału Zaopatrzenia
 • Ewidencja środków trwałych
  i pozostałych środków trwałych
  w ramach działalności wydziału
 • Ewidencja stanu zaangażowania
  i zapotrzebowania wydatków budżetowych w ramach wydziału
 • Sprawozdawczość budżetowa
  w ramach wydziału
 • Ewidencja dokumentów przychodowo- rozchodowych
 • Rejestr wykazów dodatkowych należności mundurowych
 • Rejestr kart mundurowych
 • Rejestr kartotek pracowników policji
 • Ewidencja magazynowa
 • Ewidencja główna sprzętu
  i przedmiotów mundurowych
 • Ewidencja główna sprzętu działu żywnościowego
 • Ewidencja główna sprzętu K-O
  i sportowego
 • Ewidencja główna sprzętu kwaterunkowego
 • Ewidencja druków i formularzy resortowych
 • Ewidencja leków i wyposażenia apteczek
 • Ewidencja sprzętu i materiałów techniki policyjnej
 • Ewidencja sprzętu i materiałów techniki biurowej
 • Ewidencja pieczątek i referentek służbowych
 • Rejestr wykazów dodatkowych należności pieniężnych na wyżywienie psów służbowych i w zamian
  za wyżywienie
 • Kartoteki materiałów biurowych
 • Ewidencja główna broni, amunicji
  i wyposażenia uzbrojenia
 • Ewidencja numerowania broni
  i wyposażenia uzbrojenia
 • Ewidencja amunicji i materiałów pirotechnicznych wg partii
 • Ewidencja policjantów posiadających wyposażenie uzbrojenia
 • Ewidencja wyposażenia będącego na stanie jednostek Policji województwa
 • Ewidencja napraw, konserwacji
  i przeglądów broni 

Naczelnik
Wydziału Zaopatrzenia

Wydział Zaopatrzenia
- sekretariat,
godz. 7.30-15.30

tel. 47 751 15 90

 

Metryczka

Data wytworzenia : 12.05.2017
Data publikacji : 12.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Zaopatrzenia
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry