Kierownictwo KWP - Kierownictwo - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KWP

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy - insp. Piotr Leciejewski 

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Mirosław Elszkowski

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Artur Malinowski

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Marcin Woźniak

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BYDGOSZCZY

insp. Piotr Leciejewski

(od 13.03.2020 r.)
 

  • nadzoruje pracę Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresie zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:
    • Wydział Kontroli,
    • Wydział Finansów,
    • Wydział Kadr i Szkolenia,
    • Wydział Komunikacji Społecznej,
    • Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
    • Sekcja Psychologów,
    • Zespół Prawny,
    • Zespół Prasowy,
    • Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
    • Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,
    • Jednoosobowe Stanowisko ds. Ochrony Praw Człowieka.

ZASTĘPCY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

 


Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

insp. Mirosław Elszkowski

(od 25.03.2016 r.)

  • odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby prewencyjnej w województwie kujawsko-pomorskim oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:
    • Wydziału Prewencji,
    • Wydziału Ruchu Drogowego,
    • Sztabu Policji,
    • Wydziału Postępowań Administracyjnych,
    • Wydziału Konwojowego.

 

  • nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań:
    • Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy,
    • Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

insp. Artur Malinowski

(od 26.07.2016 r.)

  • odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby kryminalnej w województwie kujawsko-pomorskim oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:
    • Wydziału Kryminalnego,
    • Wydziału Techniki Operacyjnej,
    • Laboratorium Kryminalistycznego,
    • Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą,
    • Wydziału do Walki z Korupcją,
    • Wydziału Wywiadu Kryminalnego,
    • Wydziału do Walki z Cyberprzestepczością.

 

 

  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak

insp. Marcin Woźniak

(od 25.03.2016 r.)

  • odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby wspomagającej w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym w województwie kujawsko-pomorskim oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:
    • Wydziału Zaopatrzenia,
    • Wydział Inwestycji i Remontów,
    • Wydziału Transportu,
    • Wydziału Łączności i Informatyki,
    • Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2007
Data modyfikacji : 22.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry