Kierownictwo KWP - Kierownictwo - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KWP

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy - nadinsp. Piotr Leciejewski 

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Mirosław Elszkowski

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Artur Malinowski

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Marcin Woźniak

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BYDGOSZCZY

nadinsp. Piotr Leciejewski

nadinsp. Piotr Leciejewski

(od 13.03.2020 r.)
 

 • nadzoruje pracę Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresie zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:
  • Wydział Kontroli,
  • Wydział Finansów,
  • Wydział Kadr i Szkolenia,
  • Wydział Komunikacji Społecznej,
  • Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Sekcja Psychologów,
  • Zespół Prawny,
  • Zespół Prasowy,
  • Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Ochrony Praw Człowieka.

ZASTĘPCY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

 


Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

insp. Mirosław Elszkowski

insp. Mirosław Elszkowski

(od 25.03.2016 r.)

 • odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby prewencyjnej w województwie kujawsko-pomorskim oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:
  • Wydziału Prewencji,
  • Wydziału Ruchu Drogowego,
  • Sztabu Policji,
  • Wydziału Postępowań Administracyjnych,
  • Wydziału Konwojowego.

 

 • nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań:
  • Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy,
  • Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

insp. Artur Malinowski

insp. Artur Malinowski

(od 26.07.2016 r.)

 • odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby kryminalnej w województwie kujawsko-pomorskim oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:
  • Wydziału Kryminalnego,
  • Wydziału Techniki Operacyjnej,
  • Laboratorium Kryminalistycznego,
  • Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą,
  • Wydziału do Walki z Korupcją,
  • Wydziału Wywiadu Kryminalnego.

 

 

  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

insp. Marcin Woźniak

insp. Marcin Woźniak

(od 25.03.2016 r.)

 • odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby wspomagającej w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym w województwie kujawsko-pomorskim oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:
  • Wydziału Zaopatrzenia,
  • Wydział Inwestycji i Remontów,
  • Wydziału Transportu,
  • Wydziału Łączności i Informatyki,
  • Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2007
Data modyfikacji : 10.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry