Przekazanie nieodpłatnie na czas nieoznaczony i bez obowiązku zwrotu dla Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego – Inspektorat Łączności w Warszawie (03.03.2021 r.)

W ramach przeprowadzonego w 2020 r. wybrakowania sprzętu łączności i informatyki Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zgodnie z § 39 pkt 1 „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa”(Dz.U. poz.2004 z dnia 22 października 2019r.) przekazała nieodpłatnie na czas nieoznaczony i bez obowiązku zwrotu dla Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego – Inspektorat Łączności w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych następujące składniki majątku ruchomego wykazane w tabeli poniżej. 

 

Przekazanie nieodpłatnie na czas nieoznaczony i bez obowiązku zwrotu dla Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego – Inspektorat Łączności w Warszawie

Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość szt.

1

Bateria Dryfit A 512/65-Bateria Dryfit A 512

1

2

Ładowarka szybka 1-poz. NTN-7209

10

3

Ładowarka szybka 6-poz. NTN-1178

3

4

Radiotelefon   MC 2100 N 5 przewoźny MOTOROLA

8

5

Radiotelefon  GM 360 przewoźny

2

6

Radiotelefon  GP 360 PL noszony kamuflowany

64

7

Radiotelefon  MC 2100 N 5 przewoźny kamuflowany MOTOROLA

3

8

Radiotelefon  MC 2100 N5 przewoźny kamuflowany

5

9

Radiotelefon  MCS N 5  przewoźny kamuflowany Motorola

3

10

Radiotelefon  MT 2100 N 4  noszony MOTOROLA

2

11

Radiotelefon  MT 2100 N 5  noszony kamuflowany Motorola

3

12

Radiotelefon  MT 2100 N 5  noszony MOTOROLA

11

13

Radiotelefon  MTS 2000 N 5

2

14

Radiotelefon GM 360 PL przewoźny

10

15

Radiotelefon MC 2100 N 8  stacyjny biurkowy Motorola

2

16

Radiotelefon MTS 2000 N 4  noszony Motorola

3

17

Regenerator baterii 6-poz. BMS Plus WPLN 4080

2

18

Radiotelefon bazowy VX 4000V PL

1

 

Metryczka

Data wytworzenia : 03.03.2021
Data publikacji : 03.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Edward Dąbrowski Specjalista Zespołu Telekomunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry