Patronaty Honorowe - Patronaty honorowe - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronaty honorowe

Udział Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w komitetach honorowych i innych wydarzeniach specjalnych.

 

  1. Podstawy prawne.
  2. Lista imprez objętych patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
  3. Udział Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w komitetach honorowych
    i innych wydarzeniach specjalnych.

 


Na podstawie § 6 Zarządzenia Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dn. 2 listopada 2004, w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wydał decyzję dotyczącą możliwości obejmowania patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze specjalnym, wymagającym wyróżnienia. O  objęcie patronatu honorowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mogą ubiegać się:

  1. organizatorzy przedsięwzięcia ogólnopolskiego, ponadregionalnego, regionalnego,
     
  2. komendanci jednostek organizacyjnych  Policji lub kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, organizujących przedsięwzięcia w Policji.

 Wzór wniosku o objęcie patronatem honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji

 Decyzja nr 254/11 Komendanta Wojewódzkiego Policji, w sprawie obejmowania patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym

 Wniosek należy wysłać nie później niż 30 dnia przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85- 090 Bydgoszcz


 

Lista imprez objętych patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy w 2017-2018 r.:

L.P. Rodzaj przedsięwzięcia Organizator/Organizatorzy Termin przedsięwzięcia Miejsce
1. I Interdyscyplinarny Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

28-29 września 2017 r.  Toruń
2. „Policyjny Test Sprawności Fizycznej”

Komenda Powiatowa Policji w Świeciu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, Starostwo Powiatowe w Świeciu, Gmina Świecie, Uczniowski Klub Sportowy Sprint.

1.03.2017 r. Świecie
3. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po)nowoczesności”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

7.04.2017 r.  Toruń
4. konkurs multimedialny PRAWA DZIECKA - PRAWAMI CZŁOWIEKA

 Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu

luty-maj 2017 r.  woj. kujawsko - pomorskie
5. „Pierwsze zawody wędkarskie inaugurujące sezon wędkarski”

Zarząd Koła nr 31 Polskiego Związku Wędkarskiego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

22.04.2017 r. Występ, Kanał Bydgoski
6. Wojewódzki etap Ogólnopolskich XXV Mistrzostw Pierwszej Pomocy

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy  Polskiego  Czerwonego Krzyża

20.05.2017 r. Bydgoszcz
7. IV Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – substancje psychoaktywne. Rozpoznawanie zachowań. Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
Starostwo Powiatowe w Tucholi
Komenda Powiatowa policji w Tucholi
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
Tucholskie Centrum Edukacji Narodowej
28-29.09.2017 r.  Fojutowo
8. XI Indywidualne i Drużynowe Spławikowe Zawody Wędkarskie o „Puchar Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego” Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego 16.09.2017 r.  Jezioro Gopło w Kruszwicy
9.

Drugi Interdyscyplinarny Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 12-14.09.2018 r. Toruń
10.

Etap wojewódzki „XXVI Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy”

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy 19.05.2018 r. Bydgoszcz
11. Pierwsze zawody wędkarskie inaugurujące sezon wędkarski Zarząd Koła nr 31 Polskiego Związku Wędkarskiego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 21.04.2018 r. Występ, Kanał Bydgoski

 


Udział Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w komitetach honorowych
i innych wydarzeniach specjalnych w 2015-2018 r.:

L.P. Rodzaj przedsięwzięcia Organizator/Organizatorzy Termin
przedsięwzięcia 
Miejsce
1. 13 Mikrolotowe Mistrzostwa Europy FAI  2015 Aeroklub Włocławski im. Skarżyńskiego 15-23 sierpnia 2015 r. Lotnisko Kruszyn we Włocławku 
2. Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Polskiej Federacji Sportu "Gwardia" - Juniorów Młodszych w Judo Policyjne Towarzystwo Sportowe "Gwardia" w Bydgoszczy 04-06 września
2015 r.
HSW Łuczniczka w Bydgoszczy
3. II Międzynarodowy Turniej Gwiazdkowy Służb Mundurowych Motorowy Klub Mundurowy Rzeczypospolitej Polskiej 1 grudzień 2015 r.

Motoarena Toruń

4. VI Międzynarodowe Mistrzostwa Służb Mundurowych UNIFORM-MOTOR-RALLY AD 2016 Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej 24 września 2016 r. Motoarena Toruń

 

 

Metryczka

Data publikacji 03.12.2010
Data modyfikacji 19.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Agata Dąbrowska Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry