Informacja zbiorcza o petycjach - Petycje - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja zbiorcza o petycjach

Logo wizualizacja dotycząca petycji

  • W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku odnotowano wpływ do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jednej petycji (data wpływu do Organu w dniu 06 września 2022 roku) dotyczącą zagrożenia w ruchu drogowym po wybudowaniu nowej drogi powiatowej 2001C pomiędzy miejscowościami Rzęczkowo i Zarośla Cienkie w Gminie Zławieś Wielka. W dniu 15 września 2022 roku zwrócono się do osoby wnoszącej petycje o uzupełnienie braków formalnych w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona nie będzie rozpatrzona na zasadzie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach. Czynności zakończono w dniu 18 października 2022 roku. Z uwagi na fakt, iż nie uzupełniono braków formalnych, wniesioną petycję pozostawiono bez rozpatrzenia. Dokument ten opublikowano na stronie BIP KWP w Bydgoszczy w zakładce "Petycje złożone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy".
  • Od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nie wpłynęła żadna petycja.
  • Od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wpłynęły 2 petycje.
  • Od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nie wpłynęła żadna petycja.
  • Od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nie wpłynęła żadna petycja.
  • W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku odnotowano wpływ do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jednej petycji (data wpływu do Organu w dniu 24 sierpnia 2018 roku) dotyczącą oznakowania drogi publicznej. W dniu 1 września 2017 roku petycja została przekazana Prezydentowi Miasta Bydgoszczy w związku z koniecznością podjęcia działań przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Czynności zakończono w dniu 15 września 2017 roku sporządzeniem zawiadomienia o sposobie załatwienia. Dokument ten opublikowano na stronie BIP KWP w Bydgoszczy w zakładce "Petycje złożone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy".
  • Od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nie wpłynęła żadna petycja.

Metryczka

Data wytworzenia : 18.08.2015
Data publikacji : 18.08.2015
Data modyfikacji : 10.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Katarzyna Bilawska Zespół Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk

Nawigacja

do góry