Policyjna Izba Dziecka w Bydgoszczy - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Policyjna Izba Dziecka w Bydgoszczy

Policyjna Izba Dziecka w Bydgoszczy

Policyjna Izba Dziecka w Bydgoszczy funkcjonuje w ramach Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Policyjna Izba Dziecka w Bydgoszczy

Dane teleadresowe:

ul. Ogrody 19 a
85-870 Bydgoszcz

tel. 47 751 5188
fax 47 751 5596

e-mail: konwojowy@bg.policja.gov.pl

 


Policyjna Izba Dziecka jest instytucją służącą do krótkoterminowej detencji nieletnich. Osoby nieletnie mogą być w niej umieszczane jedynie w przypadkach określonych w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich (z dnia 26 października 1982 r.). Policja może zatrzymać, a następnie umieścić w policyjnej izbie dziecka nieletniego, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów tego czynu, albo gdy nie można ustalić tożsamości nieletniego. W policyjnej izbie dziecka można również umieścić nieletniego w trakcie samowolnego pobytu poza schroniskiem, młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym lub zakładem poprawczym, a także w przypadku uzasadnionej przerwy w konwoju.

Do podstawowych zadań izby dziecka należy w szczególności zaliczyć:

  • dbałość o przestrzeganie praw nieletnich,
  • zapewnienie nadzoru oraz opieki nad nieletnim,
  • rozpoznanie sytuacji rodzinnej, społecznej oraz edukacyjnej nieletniego,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz sportowo-rekreacyjnych,
  • zapewnienie odpowiedniego wypoczynku,
  • zapewnienie dbałości o higienę osobistą nieletnich,
  • czuwanie nad przestrzeganiem przez nieletnich zasad współżycia społecznego.

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 11.08.2016
Data publikacji : 16.08.2016
Data modyfikacji : 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Robert Szendel, Wydział Konwojowy KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry