Policyjna Izba Dziecka w Bydgoszczy - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Policyjna Izba Dziecka w Bydgoszczy

Policyjna Izba Dziecka w Bydgoszczy

Policyjna Izba Dziecka w Bydgoszczy funkcjonuje w ramach Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Policyjna Izba Dziecka w Bydgoszczy

Dane teleadresowe:

ul. Ogrody 19 a
85-870 Bydgoszcz

tel. 47 751 5188
fax 47 751 5596

e-mail: pid@bg.policja.gov.pl

Kierownik:

tel. 47 751 5187 (w godz. 07.00 -15.00)

Policyjna Izba Dziecka zapewnia doraźną opiekę nieletnim, którzy zostali w niej umieszczeni zgodnie z przypadkami określonymi w Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 09.06.2022 r. Policja może zatrzymać, a następnie umieścić w izbie nieletniego, co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dopuścił się czynu karalnego i zachodzi uzasadniona obawa ucieczki, ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów czynu karalnego albo nie można ustalić tożsamości nieletniego. Można w niej również umieścić nieletniego w trakcie jego samowolnego pobytu poza schroniskiem dla nieletnich, młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym, okręgowym ośrodkiem wychowawczym lub zakładem poprawczym, a także w przypadku uzasadnionej przerwy w konwoju.

Do podstawowych zadań Policyjnej Izby Dziecka należy zaliczyć:

  • dbałość o przestrzeganie praw nieletnich,
  • zapewnienie nadzoru oraz opieki nad nieletnim,
  • rozpoznanie sytuacji rodzinnej, społecznej oraz edukacyjnej nieletniego,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz sportowo-rekreacyjnych,
  • zapewnienie odpowiedniego wypoczynku,
  • czuwanie nad przestrzeganiem przez nieletnich zasad współżycia społecznego.

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 11.08.2016
Data publikacji : 16.08.2016
Data modyfikacji : 12.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Maciej Piskuła, Wydział Konwojowy KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry