Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

 

  1. zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy”,
  2. zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,
  3. zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy danej informacji, o ile została ona określona,
  4. zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

 

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.     

 

Metryczka

Data wytworzenia : 17.03.2022
Data publikacji : 18.03.2022
Data modyfikacji : 21.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Napiórkowska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry