Archiwum ogłoszeń 2013 r.

Ogłoszenie nr 04/2013. KWP w Bydgoszczy. Nieroztrzygnięte.

OGŁOSZENIE KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w BYDGOSZCZY w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy. Informacja o nierozstrzygnięciu.

 

  Ogłoszenie nr 04/2013 z dnia 19.02.2013 r.
 
 

 
  termin składania dokumentów: 06.03.2013 r. 
  termin zakończenia postępowania kwalifikacyjnego: 22.03.2013 r.
 
 


 


„Ogłoszenie nr 4/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy zostało nierozstrzygnięte z uwagi na brak możliwości  zakończenia  postępowania  kwalifikacyjnego  w  terminie  wskazanym  w ogłoszeniu.”


 

Metryczka

Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 27.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł.insp. Dariusz Dopke, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry