Archiwum ogłoszeń 2017 - 2023 r.

Ogłoszenie nr 1/2019. KWP w Bydgoszczy.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje policjanta na stanowisko specjalisty Sekcji Mechanoskopii i Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • sporządzanie opinii kryminalistycznych w specjalności: „Badania mechanos­kopijne”, (po ukończeniu 2 letniego szkolenia). Zakres czynności wskazany w Zarządzeniu nr 3 Komendanta Głównego Policji z 17.01.2014r. w sprawie „uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych” obejmuje m.in.:
  • Identyfikacja narzędzi i przedmiotów na podstawie śladów ich użycia;
  • Badania mechanicznych urządzeń zamykających;
  • Badania autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych;
  • Badania identyfikacyjne pojazdów;
  • Badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów;
  • Określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów;
  • Określenie czy przedmioty stanowiły całość.
 • sporządzanie dokumentacji, korespondencji oraz przygotowanie materiałów do archiwizacji,
 • udział w oględzinach i innych czynnościach procesowych, dotyczących najpoważniejszych przestępstw na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Wymagania niezbędne:

 • funkcjonariusz
 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • spełnienie wymagań do uzyskania uprawnień biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego (zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Policji z 17.01.2014r. w sprawie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność i samodzielność.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie o profilu technicznym
 • ogólna wiedza z zakresu mechaniki, materiałoznawstwa, budowy pojazdów,
 • prawo jazdy (min. kat. B) oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdu,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).

 • Dodatkowych informacji może udzielić Kierownik Sekcji Mechanoskopii i Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy.
 • Oferty z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych należy składać w sekretariacie Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, w terminie do 31.10.2019r.
 • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 11.10.2019
Data publikacji : 11.10.2019
Data modyfikacji : 11.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Bogdan Kamiński
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry