Archiwum ogłoszeń 2018 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 2/2018, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: robotnik magazynowy Sekcji Kwatermistrzowskiej Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy

Wykształcenie: podstawowe

 •  1 etat 

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 • samodzielność,
 • umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy,
 • terminowość i precyzja w wykonywaniu zadań.

Wymagania pożądane na stanowisku:

 • prawo jazdy kat. B lub C
 • kwalifikacje do obsługi wózka jezdniowego z mechanicznym napędem podnoszenia

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • pomoc przy przyjmowaniu i wydawaniu przedmiotów w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy,
 • udział w dokonywaniu rotacji i zabiegów konserwacyjnych sprzętu i materiałów,
 • udział w klasyfikacji przedmiotów i sprzętu znajdującego się w magazynach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi  dokumentami:

 • kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopią dowodu osobistego,
 • oświadczeniem kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 16.02.2018 r.  pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wlkp. 7

85-090 Bydgoszcz

Z dopiskiem „robotnik magazynowy – Wydział Zaopatrzenia ”


Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 17.01.2018
Data publikacji : 17.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry