Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy

Psycholodzy Sekcji realizują zadania na terenie garnizonu kujawsko-pomorskiego. Pełnią służbę w KWP w Bydgoszczy. Wszystkie sprawy przyjmowane są przez Kierownika Sekcji a następnie zlecane do wykonania psychologom pełniącym służbę/pracującym w następujących obszarach:

  • Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi – sprawy związane z prowadzeniem  dobru zewnętrznego do służby w Policji i doboru wewnętrznego – na określone stanowiska służbowe, szkoleń z zakresu zarządzania,
  • Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji - sprawy związane ze sprawowaniem  opieki psychologicznej nad policjantami, pracownikami Policji, przydzielane zgodnie z rejonizacją oraz  szkoleń z zakresu psychoprofilaktyki,
  • Psychologii Policyjnej Stosowanej- sprawy związane z zastosowaniem psychologii w służbie kryminalnej i prewencyjnej.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 17.04.2009
Data publikacji : 17.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry