Zespół Prawny - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Zespół Prawny

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Zespół Prawny

adres:
Zespół Prawny

ul.Powstańców Wlkp. 7,
85-090 Bydgoszcz
tel.: 47 751 50 18 ♦ 47 751 50 19 ♦ 47 751 50 51
fax 47 751 50 11

Zespół Prawny wykonuje obsługę prawną Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, wydziałów, samodzielnych sekcji i stanowisk. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych,
  • opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
  • udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Komendanta Wojewódzkiego Policji, wydziałów, samodzielnych sekcji i stanowisk,
  • udział w opracowywaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji , wydziałów,samodzielnych sekcji i stanowisk,
  • wykonywanie zastępstwa procesowego,
  • informowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Naczelników wydziałów i kierowników samodzielnych sekcji i stanowisk o: zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organu, uchybieniach w działalności organu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień.

Metryczka

Data wytworzenia : 17.04.2009
Data publikacji : 17.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Prawny KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry