Sztab Policji KWP w Bydgoszczy - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sztab Policji KWP w Bydgoszczy

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Sztab Policji KWP w Bydgoszczy

Informacje o zadaniach realizowanych przez Sztab Policji KWP w Bydgoszczy ze względu na ich charakter nie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z Ustawą z dnia  20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, informacje dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych przekazywane są podmiotom uprawnionym określonym w art. 38 ust. 1, natomiast informacje o osobach, w stosunku do których zastosowano środek karny zakazu wstępu na imprezę masową zgodnie z art. 38 ust. 3 cyt. ustawy,  przekazuje się podmiotom o których mowa  w ust. 1 pkt 1-15,  na ich wniosek.

Metryczka

Data publikacji : 17.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sztab Policji KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry