Wydział Transportu - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Transportu

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Wydział Transportu

tel. sekretariatu 47 751 1490
fax. 47 751 5572
e-mail:
transport@bg.policja.gov.pl
 
Wydział realizuje zadania związane z gospodarką transportową jednostek i komórek organizacyjnych podległych KWP w Bydgoszczy w zakresie, jaki wynika z Regulaminu  KWP w Bydgoszczy. Wszelkie pytania dotyczące działalności transportowej oraz użytkowanego sprzętu transportowego w jednostkach Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego należy kierować do Naczelnika Wydziału Transportu. Wpływające sprawy są rejestrowane i załatwiane bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych przepisami terminów.

Metryczka

Data wytworzenia : 30.04.2009
Data publikacji : 30.04.2009
Data modyfikacji : 17.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Transportu KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry