Rachunek bankowy KWP w Bydgoszczy

Rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
NBP Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

09 1010 1078 0077 4822 3100 0000

 

Na powyżej wskazany rachunek bankowy należy wpłacać  należności tytułem:

  • opłat za kserokopie dokumentów lub wydane duplikaty;
  • opłat za pobyt w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych celem wytrzeźwienia;
  • opłat za depozyt broni;
  • zasądzonych  nawiązek i innych należności orzeczonych  wyrokami  karnymi lub cywilnymi  (np. tyt. szkód, regresów, kosztów zastępstwa procesowego).

Uwaga: W opisie przelewu należy wskazać, którego tytułu wpłata dotyczy oraz jakiej jednostki Policji woj. kujawsko - pomorskiego.

Metryczka

Data wytworzenia : 22.06.2022
Data publikacji : 22.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry